Z radością informujemy, iż od kwietnia 2019 r w OKNIE działa punkt konsultacyjno-informacyjny dla Amazonek Stowarzyszenia „Rzeszowski Klub Amazonka”.

Celem działania Klubu Amazonka jest reprezentowanie interesów kobiet przed i po leczeniu raka piersi oraz pomoc w realizowaniu przez nie pełnej rehabilitacji psychofizycznej.

Klub Amazonka realizuje swoje cele poprzez:

 • Wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej postawiła nas choroba.
 • Organizacja prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka piersi i rehabilitacji.
 • Propagowanie i organizacja zajęć rehabilitacyjnych i terapii psychologicznej.
 • Przygotowanie się do roli „Ochotniczek”, aby służyć kobietom, które znajdą się w analogicznej sytuacji.
 • Działalność związana z problemami zdrowotnymi członkiń np. zaopatrzenie rehabilitacyjne, sanatoria itp.
 • Działania integrujące środowisko kobiet po leczeniu raka piersi – spotkania oraz wyjazdy i wycieczki integracyjne.
 • Propagowanie rekreacji, sportu i turystyki.
 • Upowszechnianie kultury i sztuki wśród Amazonek.
 • Promocję i organizację wolontariatu.
 • Organizowanie akcji charytatywnych.
 • Organizowanie grup wsparcia i samopomocy.
 • Ochronę i promocję zdrowia; profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi.
 • Działalność wydawnicza; materiały informacyjno-edukacyjne
 • Pielęgnowanie tradycji narodowych, kulturowych oraz patriotyzmu wśród Amazonek.
 • Kształtowanie wymiany dobrych praktyk poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi Unii Europejskiej,
 • Pozyskiwanie środków unijnych i spoza Unii Europejskiej na działania statutowe Klubu,
 • Wdrażanie nowych technologii; zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu rekreacyjno- sportowego, sprzętu komputerowego.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • Pomoc społeczną, w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Pamiętaj, że nie jesteś sama ze swoim problemem.
Inne kobiety nauczyły się z nimi żyć, a teraz gotowe są pomóc Tobie.
Uśmiechnij się i walcz 🙂

Kobiety przychodzące do naszego Klubu otrzymują wsparcie psychiczne oraz życzliwą, bogatą
i spontaniczną pomoc. Nasze działania mają na celu zachęcić Amazonki do oddania w przyszłości podobnej przysługi innym potrzebującym kobietom. Tylko wówczas ta piękna idea Naszego Amazońskiego Ruchu będzie zawsze żywa i przetrwa w naszych stowarzyszeniach na zawsze. Drzwi naszego Klubu otwarte są dla wszystkich kobiet, które potrzebują pomocy i dla tych, które chcą nieść pomoc innym. Działalność nasza jest bezinteresowna i takiej bezinteresowności oczekujemy od każdej kobiety, która do nas zawita.

 

By umówić się na spotkanie z przedstawicielką Stowarzyszenia „Rzeszowski Klub Amazonka” zadzwoń: 507 110 387. OKNO zapewnia komfortowe warunki sprzyjające wspierającej rozmowie przy aromacie kawy lub herbaty, udostępnia bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne na temat działalności Stowarzyszenia, a także profilaktyki i leczenia chorób onkologicznych, nie pośredniczy jednak w umawianiu spotkań.