Nasz Zespół

 

Dorota Samborska
psycholog – psychoonkolog
Małgorzata Solecka
dietetyk kliniczny