Żywienie w onkologii

 

 

 

OnkoPoradnia Dietetyczna

obejmuje opieką żywieniową pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową, niezależnie od stanu ich odżywienia i metody leczenia oraz prowadzi indywidualną edukację żywieniową chorych oraz ich rodzin.

W ramach działalności OnkoPoradni Dietetycznej
szczególną uwagę kierujemy na grupę pacjentów niedożywionych
lub zagrożonych niedożywieniem w procesie leczenia systemowego.

 

W OnkoPoradni Dietetycznej pacjent może uzyskać bezpłatnie: materiały edukacyjne z zakresu żywienia w chorobie nowotworowej oraz przykładowe jadłospisy.  Za dodatkową odpłatnością (patrz cennik) oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobistym zapraszamy na indywidualną wizytę z onkodietetykiem. Do OnkoPoradni Dietetycznej nie jest wymagane skierowanie, jednak obowiązuje uprzednia rejestracja telefoniczna. W swojej ofercie OnkoPoradnia Dietetyczna posiada również wizyty profilaktyczne dla osób znajdujących się w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju choroby nowotworowej.

Ponadto organizujemy bezpłatne tematyczne cykle spotkań oraz warsztatów żywieniowych, których celem jest praktyczne zastosowanie wskazówek żywieniowych w codziennym życiu. Spotkania skierowane są do osób chorych oraz ich rodzin i/lub opiekunów. Sprawdź kiedy odbywają się najbliższe szkolenia tutaj

 

Cennik OnkoPoradni Dietetycznej – konsultacje indywidualne

KONSULTACJA (100zł)
Osoba chora – obejmuje analizę dokumentacji medycznej, wykonanie pomiarów antropometrycznych
(waga, wymiary ciała)
oraz szczegółowy wywiad żywieniowy  (60 min)

KONSULTACJA (80 zł)
Osoba w grupie ryzyka – obejmuje analizę dokumentacji medycznej, wykonanie pomiarów antropo-
metrycznych (waga, wymiary ciała)
oraz szczegółowy wywiad żywieniowy (60min)

INDYWIDUALNY ONKOPLAN ŻYWIENIOWY (220-250 zł)
Indywidualnie opracowany jadłospis
wraz z recepturami na poszczególne posiłki (dla osób powyżej 16 r.ż.)

WIZYTA KONTROLNA (90zł)
Osoba chora

WIZYTA KONTROLNA (70 zł)
Osoba w grupie ryzyka

 


Konsultacje w ramach OnkoPoradniprowadzi dietetyk mgr Małgorzata Solecka